Financiering: subsidies

Hieronder een lijst van subsidienten die aanvragen voor community art projecten (afhankelijk van de specifieke doelstellingen van een project) in behandeling nemen. 

Brabant

Buurtcultuurfondsen

Omschrijving: In Noord-Brabant zijn zes Buurtcultuurfondsen actief. Deze fondsen zijn een samenwerking tussen woningcorporaties, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de provincie. De fondsen richten zich op stimulering van kunst en cultuur in buurten, wijken en dorpen.

Bedrag: Provinciaal Buurtcultuurfonds: max € 10.000 en 30% van totale begroting. Kijk voor de specifieke voorwaarden van de woningcorporaties bij de informatie over het desbetreffende Buurtcultuurfonds.

Deadlines: Buurtcultuurfondsen woningcorporaties: doorlopend. Provinciaal Buurtcultuurfonds: 01-11-2017

 

Buurtnatuur- en buurtwaterfonds

Omschrijving: Het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds is een regeling voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant. De regeling is ingesteld door de provincie Noord-Brabant, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel. Natuurverenigingen, stichtingen en ZZP-ers kunnen subsidie aanvragen. Projecten lopen uiteen van stadslandbouw tot kruidentuin en van geveltuintjes tot het verbeteren van de waterhuishouding in de buurt. Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd. Projecten die zorgen voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving. 

Bedrag: max € 10.000 en 60% van totaalbegroting

Deadlines: 01-11-2017

 

Buurtcultuurfonds Tilburg

Omschrijving: Tilburg heeft sinds 2016 een Buurtcultuurfonds waarmee de wijken Hasselt/Goirke-west en de Kleuren- en Kruidenbuurt een creatieve impuls krijgen door middel van twee grote projecten. Dit eerste gemeentelijke Buurtcultuurfonds van Nederland zet in op het stimuleren van culturele activiteiten in de wijk. Naast de twee grote projecten is het t/m juni 2017 mogelijk om een budget aan te vragen voor projecten met een kleinschalig buurtcultuurgericht karakter. 

Bedrag: € 500 tot een € 2.000

Deadlines: doorlopend (2017)

 

BrabantC

Omschrijving: BrabantC heeft het doel om het cultuursysteem van de provincie duurzaam te versterken en initiatieven minder subsidieafhankelijk te maken. Dit gebeurt onder andere door het financieren van projecten met hoge artistieke kwaliteit en bewezen ondernemerschap die leiden tot een ‘next level’ en (inter)nationale kwaliteit hebben. Projecten met een groot budget en 'grote' ambitie kunnen een aanvraag doen.

Bedrag: kleine projecten (€ 25.000 tot € 65.000) en grote projecten (€ 65.000 en meer), maximaal 30% van totaalbegroting

Deadlines: doorlopend (16 weken voor aanvang)

 

Impulsgelden

Werk je aan een duurzame versterking van de culturele infrastructuur door nieuwe samenwerkingen aan te gaan binnen en buiten het culturele veld, te professionaliseren of kunst maatschappelijk zichtbaarder te maken? Doe een aanvraag bij de impulsgelden. De impulsgelden worden in periode 2017-2018 beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor innovatie en versterking van de culturele infrastructuur. Deze regeling was in de periode 2013 – 2016 beschikbaar voor de professionele kunsten. Vanaf 2017 zijn de impulsgelden ook beschikbaar voor amateurkunst, kunsteducatie en erfgoed. Hier vind je meer informatie.

 

Landelijk

CULTUURFONDSEN

VSBfonds
Omschrijving: twee uitgangspunten: het project is gericht op een grote en diverse groep mensen en het project helpt publiek om kunst en cultuur optimaal te beleven. Ze beoordelen op deelnemers (aantal & diversiteit), impact en kwaliteit. Community art wordt niet letterlijk genoemd maar wordt wel ondersteund. Publieksgerichtheid en bevorderen van cultuurparticipatie zijn erg belangrijk. Bel het fonds altijd eerst voordat je een aanvraag doet.

Vanaf 15 november 2017 heeft het VSBfonds een aangepast donatiebeleid. Het fonds gaat zich meer richten op actief burgerschap en kunstprojecten met een maatschappelijk doel worden belangrijker.

Het VSBfonds heeft ook een speciale regeling voor projecten die aan de slag gaan met eenzaamheid.

Bedrag: niet gespecificeerd, er is in totaal 16 miljoen euro beschikbaar voor het programma Kunst & Cultuur. Een eigen bijdrage en een breed financieel draagvlak zijn belangrijk.

Deadlines: doorlopend, 4 maanden voor aanvang presentatie/voorstelling 

 

Fonds21
​Omschrijving: programma Jongeren & maatschappij (cultuur): doel de zelfredzaamheid en maatschappelijke kansen te vergroten van jongeren (12-30 jaar) die de aansluiting met ontwikkelingen in de samenleving dreigen te verliezen, bijv professionele tentoonstellingen, theatervoorstellingen, documentaires waarbij de jongeren betrokken zijn in het maakproces of cultureel/kunst project waarbij jongeren betrokken zijn bij de organisatie of waarbij zij als ambassadeur het aanbod voor een grotere groep jongeren ontsluiten.

Bedrag: minimaal € 10.000

Deadlines: doorlopend, 4 maanden voor aanvang

 

Fonds voor Cultuurparticipatie - Jij maakt het mee

Omschrijving: Ondersteunt experimentele projecten die bijdragen aan de vernieuwing van de cultuurbeoefening in de vrije tijd. Door bijv samen te werken met andere partijen: nieuwe kunstvormen of werkwijzen gebruikt; er nieuwe disciplines ontstaan; bijzondere deelnemersgroepen bereikt; nieuwe media creatief inzet. Belangrijk: kwaliteit, samenwerking, impact.

Bedrag: max. € 15.000 en 50% van totaalbegroting

Deadlines: doorlopend, 12 weken voor aanvang

 

Bouwfonds Cultuurfonds

Omschrijving: Via Bouwfonds Cultuurfonds is het mogelijk een subsidiebijdrage aan te vragen voor kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, kunst in de openbare ruimte en architectuur. Sociaal-culturele projecten vallen hier niet onder, behalve als deze een focus hebben op bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, kunst in de openbare ruimte en architectuur.

Bedrag: niet gespecificeerd

 

BankGiro Loterij Fonds

Omschrijving: Gericht op kunst- en cultuuruitingen die in het creatieproces mensen al betrekken en die kunst en cultuur midden in de samenleving plaatsen. Zij ondersteunen projecten van professionele kunstenaars en culturele Instellingen die structureel nieuwe doelgroepen weten te bereiken/verbinden waarvan het niet vanzelfsprekend is dat ze met elkaar samenwerken. Initiatieven die aansluiten bij de interesses en persoonlijke beleving van een grote groep potentiële bezoekers en publiek. Die hen aan het denken zetten en hen laat zien dat een andere wereld mogelijk is.

Bedrag: er is geen minimaal of maximaal bedrag, gemiddeld €40.000

Deadlines: doorlopend, 4 maanden voor aanvang

 

Bekijk hier een overzicht van culturele fondsen.

 

MAATSCHAPPELIJKE FONDSEN

Stichting DOEN

Omschrijving: Voor sociale (sociaal ondernemen, nieuwe ontmoetingsplekken) en groene initiatieven (duurzaam ondernemen, nieuwe economie, duurzame energie)

Bedrag: richtlijn is maximaal 1/3 van totaal begroting

Deadlines: doorlopend, 4 maanden voor aanvang

 

Oranjefonds

Omschrijving: legt de focus op sociale initiatieven, cultuur mag niet primair het doel zijn. Vraag moet vanuit samenleving komen, daarin kan kunst soms wel een middel zijn. Het gaat om de verbinding van wijken en buurten met gemeenschappelijk doel en interesse, kan eventueel kunst/cultuur zijn.

Bedrag: € 500 tot € 100.000.

Deadlines: doorlopend

 

RCOAK

Omschrijving: dit fonds richt zich op ouderen en staan positief tegenover kunst en cultuurprojecten

Bedrag: dit staat niet vast, er is per jaar 2,5 miljoen euro beschikbaar.

Deadlines: doorlopend

 

Stichting Sluyterman van Loo

Omschrijving: Het doel is het bevorderen van de kwalitieit van  leven van ­kwetsbare ouderen. Kernbegrippen: zingeving, waardigheid, autonomie, welbevinden

Bedrag: niet gespecificeerd

Deadlines: doorlopend tot €17.500, voor hogere bedragen gelden er 4 vergaderdata: 28-03-2017, 20-06-2017, 13-09-2017 en 07-12-2017. Indienen kan tot uiterlijk zes weken voorafgaand aan de vergaderdata.

 

Bekijk hier een overzicht van maatschappelijke fondsen.

 

Werk jij aan een project met ouderen? Kijk dan hier voor een overzicht van fondsen gericht op ouderen.

 

Lokale mogelijkheden 

Naast de provinciale en landelijke budgetten zijn er ook op lokaal niveau diverse mogelijkheden zoals bijvoorbeeld Stadslab Helmond.

Informeer eens bij de volgende partijen:

  • je eigen gemeente;
  • de lokale bank;
  • foundations van grote (internationale) ondernemers;
  • clubs zoals de lokale Rotary, Lions Club of Soroptimist;
  • particuliere initiatieven en fondsen.  

Ook samenwerkingen met andere organisaties kunnen een goede manier zijn om projecten te realiseren.

Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.