De Wachtpost en Rick, Zorg met Ziel

Proteion (zorginstelling) en Rick (culturele instelling) hebben elkaar daarin gevonden. Na verkenning op directieniveau van elkaars dagelijkse realiteit, wensen en krachten zijn we gekomen tot een gezamenlijk doel: Middels Kunst en Cultuur de cliënt beter begrijpen en benaderen.

Maatschappelijke vraag:De eerste samenwerking gaat zich richten op de intramurale zorg van dementerenden. Onder de naam “De Wachtpost en Rick, Zorg met Ziel” wordt er in co-creatie een product ontwikkeld waarmee de kwaliteit van leven van dementerenden verhoogd wordt. Dat product wordt vervolgens overgedragen aan mantelzorgers die een nieuwe en betekenisvolle manier krijgen aangeboden om met hun zorg ontvangende partner om te gaan.

Artistiek antwoord: Vier interdisciplinair opgeleide docenten gaan, in aanwezigheid van een verzorgende, op zoek naar vergeten vaardigheden waar de dementerende echt door geraakt wordt. Dat kan schilderen zijn, zingen, dansen of een andere kunstdiscipline. De docenten ontwikkelen vervolgens een werkvorm die past bij die dementerende.
Die werkvorm wordt vervolgens overgedragen aan de mantelzorger zodat die de actieve kunstbeoefening kan voortzetten. De aanwezigheid van de verzorgende zorgt er voor dat het proces goed verloopt en daar kan hij of zij in de omgang met de dementerende voordeel van hebben.

Co-creatie: De brongroep heeft bij de voorbereiding nauwelijks inbreng. Gesprekken met familie, vrijwilligers en verzorgers dragen bij aan de thema's die behandeld worden en de wijze waarop. De uitvoering en de omgang met de doelgroep vraagt een permanente aanpassing.

Waarde-creatie: Mantelzorgers, verplegers en verzorgers krijgen nieuwe handvaten om op een betekenisvolle manier met dementerenden om te gaan. De relatie met de dementerende wordt gelijkwaardig doordat er samen met de dementerende naar verbeelding en verwondering gezocht wordt.

Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.

Over dit project

Looptijd: 
01 jun 2015 tot 01 nov 2015
Locatie: 
Heeze-Leende