Jansen de Wit Herleeft

De Sok van Schijndel

De bewogen geschiedenis van de sluiting van de fabriek dient als inspiratiebron voor het community art en erfgoedproject in Schijndel. Culturele organisatie MIK gaat samen met wijkbewoners op zoek naar de verhalen van de voormalige werknemers van Jansen – de Wit en vertaalt deze samen met hen op kunstzinnige wijze in een productie.

In 2015 is het 30 jaar geleden dat de fabriek zijn deuren sloot, een goed moment om stil te staan bij wat de fabriek en de sluiting allemaal teweeggebracht heeft. Bijna alle inwoners uit Schijndel van boven de 40 kennen ‘de Sok’, van verhalen van familie en vrienden of omdat ze er zelf gewerkt hebben. Maar jonge inwoners kennen de geschiedenis en de rol die het bedrijf in Schijndel gespeeld heeft niet of nauwelijks. Uit gesprekken op straat bleek dat met name ouderen het belangrijk vinden dat de jonge generatie meer komt te weten over de lokale geschiedenis rondom de Sok. Ook bij diverse lokale culturele instellingen en verenigingen leeft de behoefte om de Sok op een positieve manier te laten herleven. 

We verzamelen verhalen en stimuleren bewoners om deel te nemen. We vragen vooral door naar de beleving en de doen we o.a. via ludieke acties waarbij herinneringen van de bewoners op andere manieren gestimuleerd worden. Annet Nooijen organiseert 'sokpopperijen', Rick Hooijberg haalt verhalen op in een verhalenkamer. We bouwen met benen tijdens het Een-anderfestival. Uiteindelijk komt dit samen in een eindmanifestatie die - naar wij hopen - juist ook het begin kan zijn voor nieuwe initiatieven die geïnspireerd zijn op JeDeWe.

Door het weer bij elkaar brengen van oud-medewerkers worden oude relaties nieuw leven ingeblazen. Mensen gaan elkaar weer herkennen als oud-medewerkers. Door  terug te kijken op het verleden met de ogen van nu, ontstaat een nieuw beeld op het verleden. De 'sokpoppen' en het 'bouwen met benen' zijn een middel om verhalen te vertellen over het verleden van Jansen de Wit. De opera en andere initiatieven die schetsmatig op de eindmanifestatie staan houden een belofte in voor een inspirerend vervolg.

Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.

Over dit project

Looptijd: 
01 mei 2014 t/m 31 mei 2015
Locatie: 
Schijndel