Leefbaarheid en Cultuur

Bij negen centra voor de kunsten zijn cultuuraanjagers aangesteld die samen met bewoners en kunstenaars nieuwe initiatieven realiseerden en zo de verbindingen in de wijk verstevigden. Het project Cultuur en Leefbaarheid Noord-Brabant (L&C) heeft tot doel lokaal en (boven-) regionaal goedwerkende systemen en netwerken op het gebied van community art en ‘buurtcultuur’ in buurten en wijken te realiseren, zodat in de lokale samenleving voelbaar en aanwijsbaar ervaren wordt dat projecten en activiteiten op het gebied van buurtcultuur positief en effectief bijdragen aan de leefbaarheid. Als subdoelen had het project:

  • Stimuleren van community art projecten en buurtcultuur 
  • Realisatie en vergroting van lokale netwerken door cultuuraanjagers
  • Scholing en coaching
  • Realisatie van innoverend en faciliterend kennis- en ondersteuningsnetwerk

Het project maakte onderdeel uit van de provinciale subsidieregeling L@B.

Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.

Contactpersoon