Schaduw en licht

Lichtplan 't Zand
Tekenaar: Maarten Jansen

De wijk ‘t Zand, gelegen aan de noordwest zijde van het station ’s-Hertogenbosch, is volop in ontwikkeling. De drie grote fabrieken die eind 19e eeuw gevestigd zijn, krijgen allen dit jaar een culturele functie voor de stad. De wijk had vooral een woonfunctie, maar zal nu ook een stroom publiek moeten ondergaan. Er zijn al veel wijkbewonersgroepen gevormd. Een daarvan, de Boschveldboulevard groep, heeft  ideeën om de Boschveldweg op te knappen naar een boulevard, waarbij de verkeersdrukte en de verlichting op die weg aangepast gaan worden.

In het weekend van 20 september 2014 vond de opening plaats van de Willem II fabriek. In de ruimte van Stichting Wave Of Tomorrow (WOT) werd het bestratingvoorstel getoond, met voorbeelden van lichtmogelijkheden  en -ontwerpen van de wijkbewoners. Aan tekenaar Otto Vork heeft de Muzerije gevraagd een computeranimatie te maken van het bestratingvoorstel met enkele lichtideeën erin verwerkt. Deze animatie gaf meer inzicht in wat de bewoners konden verwachten. De buurt werd gevraagd actief mee te denken en te reageren op de voorstellen. Zij konden enquêteformulieren invullen voor de gemeente en post-it reacties plakken met commentaar op de lichtvoorstellen. Er zijn heel veel bezoekers geweest in de Willem II (op vrijdag alleen al 1000) waaronder ook veel wijkbewoners.

Maatschappelijke vraag: Drie grote Fabrieken in de wijk (Verkadefabriek/Willem II/De Heus) krijgen een cultuurfunctie. De wijkbewonersgroepen zijn een paar jaar geleden gevormd, voornamelijk vanuit de wijkproblematiek. Na een periode van klachten spuien (voornamelijk over de Coffeeshop)  zijn zij zelf tot de conclusie gekomen dat je beter actief en constructief met de wijk aan de gang kan gaan. Op korte termijn gaan, na de Verkadefabriek, ook de laatste twee fabrieken in de wijk een cultuurfunctie krijgen. Dat zal veel extra publiek (bezoekers) generen, waardoor ook de woonfunctie gaat veranderen.

Artistiek antwoord: In een gezamenlijke presentatie bij de opening van de Willem II wordt een digitale sfeerimpressie (computeranimatie) gegeven, waardoor de hele buurt inspraak heeft in de voorstellen van de Boschveldboulevard groep. Gezamenlijke en inspirerende workshops worden geregeld om ideeën te triggeren en te laten ontstaan. Onderzoek presenteren naar de ‘zwarte’ plekken in de wijk.

Co-creatie: Door de samenwerking van wijkbewonersgroepen en professionals neemt het gemeenschapsgevoel toe. Men weet meer van elkaar en werkt samen om de kwaliteit van de randvoorwaarden op te waarderen. De publieke beeldvorming zal positiever zijn als de binnenkomst in de wijk aangenamer is. De ideeën van de bewonersgroepen kunnen gebundeld worden met de ideeën van de professionals en de gemeente. De samenwerking kan leiden tot een groter plan, namelijk een lichtplan voor de gehele wijk en niet alleen voor de Boulevard. Het lichtplan brengt een blijvende verandering teweeg voor alle wijkbewoners.

Waarde-creatie: Het project draagt bij aan nieuwe beelden door de inbreng van externe experts die voorbeelden geven van aanpak elders en de uitdaging aan de werkgroep en de gemeenschap om verder te durven denken dan dat ze gewend zijn. Bestaande relaties met de gemeente zijn constructiever en meer geïnspireerd geworden. De werkgroep heeft veel geleerd op het gebied van praktisch handelen en creativiteit.

 

Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.

Contactpersoon

Over dit project

Looptijd: 
01 sep 2014
Locatie: 
Den Bosch