Projectscan

27 jun 2017

Hoe maak je jouw projectplan zo goed, volledig en overtuigend mogelijk?

Projecten waarbij kunst ingezet wordt voor maatschappelijk doelen, zijn vaak arbeidsintensief, kostbaar en lijken lastig te financieren. Hoe zorg je ervoor dat jouw project gesubsidieerd wordt en hoe overtuig je partners om mee te doen? Anders gezegd: hoe maak je jouw projectplan zo goed, volledig en overtuigend mogelijk?

De projectscan helpt je plan aan te scherpen, te evalueren en te verantwoorden!

Met behulp van onze wetenschappelijk scan kun je je projectplan vanaf het eerste begin al aanscherpen. De scan is namelijk in te zetten bij de ontwikkeling van je project en brengt je verder bij de aanvraag. Bij afronding helpt de projectscan om effecten en impact zichtbaar te maken, het project te evalueren en te verantwoorden aan de hand van een online vragenlijst. Met de vragenlijst check, benoem en waardeer je systematisch alle belangrijke onderdelen van een project, zowel kwalitatief als kwantitatief. 

6 redenen waarom een plan door een fonds wordt afgewezen:

 1. Het plan is niet goed uitgewerkt
 2. De maatschappelijke urgentie ontbreekt
 3. Te weinig artistieke uitdaging
 4. Beperkte onderbouwing
 5. Hoge organisatiekosten
 6. Gering bereik in relatie tot de kosten

Vijf redenen om met jouw project door de scan te gaan:

 1. Een aangescherpt projectplan en daarmee grotere kans op honorering bij de fondsen.
 2. Een visueel aantrekkelijk rapport (4 pagina’s) dat je kunt gebruiken voor de aanvraag, gesprekken met potentiële partners, verantwoording of vervolgtraject.
 3. Je project wordt bij honorering op onze website communityartbrabant.nl gepubliceerd en op de landelijke website van CAL-XL. 
 4. Een reflectie en vergelijking met andere projecten, zodat je er samen van leert. 
 5. Je levert een bijdrage aan de database: hoe groter de database, hoe beter de analyse, waardoor je bijdraagt aan het verder versterken van de beroepspraktijk.

De scan is voor drie doelen inzetbaar: kwaliteitsmanagement, kennisdeling en onderzoek/advies. Deze drie functies dragen bij aan het professionaliseren en legitimeren van community art én van je projectplan. De methode is getoetst door een wetenschappelijke commissie.

Eigen investering

 • Afhankelijk van de status van je projectplan (hoe ver gevorderd je al bent) kost het invullen van de scan 1,5 tot 2 uur, zowel vooraf als achteraf.
 • 100 euro voor het gebruik maken van de techniek (bij honorering van je project; opnemen in de begroting).

Wat doen wij?

 • Faciliteren van de online omgeving (Arts Impact Manager).
 • Het gezamenlijk doorlopen van de scan voorafgaand aan je project.
 • Kwaliteitscheck door CAL-XL, het Nederlandse laboratorium voor kunst en samenleving.
 • Het gezamenlijk doorlopen van de scan na afloop van je project.
 • Analyse en onderzoek van alle ingevoerde projecten voor het professionaliseren en legitimeren van community art.
 • Organiseren van projectscan-cafés waarin we samen met andere projecteigenaren aan de slag gaan met de scan, om zo met en van elkaar te leren.

Aan de slag!

Heb je al toegang tot de scan, klik dan hier om in te loggen. Zo niet, stuur dan een mailtje naar Joosje Duindam of Warner Werkhoven. Kijk hier voor veelgestelde vragen.

Buurtcultuurfonds Noord-Brabant werkt met projectscan

Provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleren met het Buurtcultuurfonds Noord-Brabant burgers, lokale overheden, ondernemers en organisaties om met buurtcultuur werk te maken van nieuwe beelden en plannen voor de eigen leefomgeving. En met succes. Brabant heeft in de afgelopen zes jaar een behoorlijk portfolio en netwerk opgebouwd in buurtcultuur. En de komende vier jaar is er elk jaar 300.000 euro beschikbaar voor buurtcultuurprojecten.

Deelname aan de projectscan maakt bij een toekenning van het Buurtcultuurfonds Noord-Brabant deel uit van de subsidievoorwaarden. Om daarmee maximaal inzicht te krijgen in de procesgang en effecten van buurtcultuurprojecten. Dit instrument is beschikbaar voor alle initiatiefnemers van Buurtcultuurprojecten. Het advies is om deze scan op je project los te laten voor je een aanvraag doet, want het maakt het project sterker en daarmee de kans op toekenning groter. 

Meer informatie over het Buurtcultuurfonds Noord-Brabant lees je hier.

 

 

Reacties
Doe mee aan de discussie! Login of registreer om reacties te kunnen plaatsen.